TLV-Commissie

De TLV-Commissie valt onder het Samenwerkingsverband VO Deventer. In het kader van het passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid leerlingen met een extra ondersteuningsvraag te voorzien van een passend ondersteuningsarrangement. 

M.i.v. schooljaar 2020-2021 is de toewijzing van extra ondersteuning gewijzigd. Het aanvragen van arrangementen/extra ondersteuning verloopt niet meer via het samenwerkingsverband maar gebeurt rechtstreeks in afstemming met de vo-scholen.  

Aanvragen (1e) TLV VSO

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO verloopt wel via het samenwerkingsverband. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier SWV VO Deventer.  

Aanvragen verlenging TLV VSO

Klik hier voor het aanvraagformulier verlenging toelaatbaarheidsverklaring VSO

Voorwaarde is dat er reeds eerder een toelaatbaarheidsverklaring VSO vanuit het samenwerkingsverband VO Deventer is afgegeven.