Schoolondersteuningsprofielen

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Hieronder vindt u de schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen samenwerkingsverband VO Deventer:

Schoolondersteuningsprofiel Arkelstein

Schoolondersteuningsprofiel De Boerhaave 

Schoolondersteuningsprofiel De Marke

Schoolondersteuningsprofiel Het Stormink

Schoolondersteuningsprofiel Het Vlier

Schoolondersteuningsprofiel Intermetzo

Schoolondersteuningsprofiel de Linde