Plusklas

Binnen de locatie Arkelstein is sinds augustus 2014 een Plusklas gestart. Het doel van de Plusklas is om leerlingen met een grote(re) begeleidingsbehoefte onderwijs te kunnen bieden binnen de setting van Arkelstein. Het betreft leerlingen waarvan wordt verwacht dat de ondersteuning van het Expertisepunt onvoldoende is of is gebleken.

Hierbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het praktijkprogramma van Arkelstein, waarbij per schooljaar wordt bekeken of terugkeer naar het regulier onderwijs wenselijk is.