Plusklas

Binnen de locatie Arkelstein* is sinds augustus 2014 een Plusklas gestart. Het doel van de Plusklas is om leerlingen met een grote(re) begeleidingsbehoefte onderwijs te kunnen bieden binnen de setting van Arkelstein. Het betreft leerlingen waarvan wordt verwacht dat de ondersteuning van het Expertisepunt onvoldoende is of is gebleken.

Hierbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het praktijkprogramma van Arkelstein, waarbij per schooljaar wordt bekeken of terugkeer naar het regulier onderwijs wenselijk is.

*Arkelstein is een kleine school met ongeveer 160 leerlingen, die deel uitmaakt het Etty Hillesum Lyceum. De doelgroep van Arkelstein zijn leerlingen die op lichtverstandelijk beperkt niveau functioneren.