Expertisepunt +

In het schooljaar 2019-2020 is een pilot gestart voor leerlingen die op de grens zitten van speciaal onderwijs en regulier onderwijs (bijvoorbeeld ASS-leerlingen) waarvan wordt verwacht dat ze onderwijs op havo/vwo-niveau kunnen volgen. Hiervoor is intensievere begeleiding nodig in de brugperiode. Een belangrijk onderdeel is de samenwerking met het primair onderwijs, ouders en zorginstellingen.