Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Op dit moment zijn de ondersteuningsarrangementen in het regulier voortgezet onderwijs:

  1. begeleiding door het expertisepunt (alle VO scholen)
  2. begeleiding door het expertisepunt + (de Boerhaave)
  3. plaatsing in de Plusklas (Arkelstein)
  4. plaatsing in de C-klas (Arkelstein)
  5. tijdelijke plaatsing op een andere school in Deventer (Rebound)

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor iedere leerling die meer ondersteuning krijgt boven op de basisondersteuning wordt binnen 6 weken na toelating een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Dit wordt besproken en vastgesteld met de ouders.

Een OPP is bedoeld om te beschrijven welke doelen de leerling kan behalen. Globale onderdelen van het OPP zijn de instroomsituatie, het uitstroomperspectief en de tussendoelen en middelen die gebruikt worden om het geplande uitstroomniveau te behalen.

Het OPP wordt minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.