Basisondersteuning

Basisondersteuning is door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  

De basisondersteuning laat zien wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. Dit zijn onder andere afspraken met betrekking tot:

  • een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • programma's en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
  • een protocol voor medische handelingen

Klik hier voor de beschrijving van de basisondersteuning van het samenwerkingsverband VO Deventer