Ondersteuning

Basisondersteuning

Extra ondersteuning
Op dit moment zijn de ondersteuningsarrangementen in het regulier voortgezet onderwijs:

  1. begeleiding door het expertisepunt (alle VO scholen)
  2. begeleiding door het expertisepunt + (de Boerhaave)
  3. plaatsing in de Plusklas (Arkelstein)
  4. plaatsing in de C-klas (Arkelstein)
  5. tijdelijke plaatsing op een andere school in Deventer (Rebound)

Zware ondersteuning