maandag 17 augustus 2020

Aanvragen extra ondersteuning

Aanvragen extra ondersteuning

M.i.v. schooljaar 2020-2021 wijzigt de toewijzing van extra ondersteuning binnen het regulier voortgezet onderwijs in Deventer. Het aanvragen van arrangementen/extra ondersteuning verloopt niet meer via het samenwerkingsverband maar gebeurt rechtstreeks in afstemming met de VO-scholen. De uitwerking van deze nieuwe werkwijze is bijna gereed en wordt op korte termijn rechtstreeks met alle basisscholen gecommuniceerd