maandag 23 augustus 2021

Nieuwe aanmeldingsformulieren

Op een aantal punten zijn de aanmeldingsformulieren aangescherpt cq. vereenvoudigd. Vanaf schooljaar 2021-2022 hanteren wij de volgende formulieren:

Aanvraag (1e) TLV VSO: 
Aanmeldingsformulier SWV VO Deventer (zowel PO als VO)

Aanvraag verlenging TLV VSO: 
Aanvraag verlenging TLV (SWV VO Deventer)

Let op:

  • Ouders/verzorgers hoeven de aanmelding/aanvraag niet te ondertekenen, maar moeten wel op de hoogte zijn van de aanvraag (vakje aanvinken op het aanmeldings- of aanvraagformulier).
  • Het aanmeldingsformulier voor een 1e TLV VSO of om een leerling te bespreken met het samenwerkingsverband moet wel door de school ondertekend zijn.
  • Bij een TLV VSO-aanvraag (zowel een 1e als een verlenging) is een actueel OPP/POP een verplichte bijlage. 
  • Zodra bovenstaande punten volledig zijn kan het dossier in behandeling genomen worden.
  • De commissie, met twee onafhankelijke deskundigen, vergadert 1 a 2 wekelijks.
  • De deadline is 1 juni 2022; van dossiers die na 1 juni 2022 compleet worden, kan niet gegarandeerd worden dat deze voor de zomervakantie (2022) besproken worden.