Bezwaar indienen

Het samenwerkingsverband passend onderwijs beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het sbo of (v)so.

Tegen zo’n beslissing kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen. Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 dan ook wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar.

Het Samenwerkingsverband VO Deventer is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so. Klik hier voor meer informatie.