Handleiding Kindkans

Het Samenwerkingsverband VO Deventer heeft gekozen voor een digitaal systeem om leerlingen te volgen, te bespreken en te voorzien van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor vso en voor het toewijzen van arrangementen.

Kindkans is een webapplicatie. Hierdoor is Kindkans altijd bereikbaar via internet. Voor informatie over het systeem en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van Samenwerkingsverband VO Deventer (secretariaat@vo-deventer.nl).

Klik hier om de handleiding voor Kindkans te downloaden

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl.

Sinds 1 januari 2021 is tweefactorauthenticatie geactiveerd in Kindkans VO Deventer. Klik hier om deze specifieke handleiding te downloaden.