Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring VSO

Klik hier om het aanvraagformulier voor een verlenging van de TLV te downloaden

(voorwaarde is dat er reeds eerder een toelaatbaarheidsverklaring VSO vanuit het samenwerkingsverband VO Deventer is afgegeven).

Let op:

  • Ouders/verzorgers hoeven de aanvraag niet te ondertekenen, maar moeten wel op de hoogte zijn van de aanvraag (vakje aanvinken op het aanvraagformulier).
  • Bij een TLV-aanvraag is een actueel OPP/POP een verplichte bijlage. 
  • Zodra bovenstaande punten volledig zijn kan het dossier in behandeling genomen worden.
  • De commissie, met twee onafhankelijke deskundigen, vergadert 1 a 2 wekelijks.
  • De deadline is 1 juni 2022; van dossiers die na 1 juni 2022 compleet worden, kan niet gegarandeerd worden dat deze voor de zomervakantie (2022) besproken worden.