Aanmeldingsformulier VO en VSO

M.i.v. schooljaar 2020-2021 wijzigt de toewijzing van extra ondersteuning. Aanvragen van arrangementen/extra ondersteuning verloopt niet meer via het samenwerkingsverband maar gebeurt rechtstreeks in afstemming met de vo-scholen.  

Momenteel zitten we in een overgangsfase en wordt er gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe werkwijze als het gaat om aanvragen van extra ondersteuning voor leerlingen. Hoe dit er in de praktijk exact uit komt te zien zal binnen afzienbare tijd duidelijk moeten worden. Daarna volgt nadere communicatie.

Onderstaand aanmeldingsformulier kan tot nader order slechts gebruikt en ingediend worden ten behoeve van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO. 

Klik hier om het aanmeldingsformulier V(S)O te downloaden.