Aanmeldingsformulier SWV VO Deventer

Gebruik het aanmeldingsformulier SWV VO Deventer voor het aanvragen van een (1e) toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO.

Let op:

  • Ouders/verzorgers hoeven de aanmelding/aanvraag niet te ondertekenen, maar moeten wel op de hoogte zijn van de aanvraag (vakje aanvinken op het aanmeldingsformulier).
  • Het aanmeldingsformulier moet wel door de school ondertekend zijn.
  • Bij een TLV VSO-aanvraag is een actueel OPP/POP een verplichte bijlage. 
  • Zodra bovenstaande punten volledig zijn kan het dossier in behandeling genomen worden.
  • De commissie, met twee onafhankelijke deskundigen, vergadert 1 a 2 wekelijks.
  • De deadline is 1 juni 2022; van dossiers die na 1 juni 2022 compleet worden, kan niet gegarandeerd worden dat deze voor de zomervakantie (2022) besproken worden.