Aanmeldingsformulier SWV VO Deventer

M.i.v. schooljaar 2020-2021 is de toewijzing van extra ondersteuning gewijzigd. Het aanvragen van arrangementen/extra ondersteuning verloopt niet meer via het samenwerkingsverband maar gebeurt rechtstreeks in afstemming met de vo-scholen.  

Het aanvragen van een (1e) toelaatbaarheidsverklaring VSO verloopt wel via het samenwerkingsverband. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier SWV VO Deventer.

Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring VSO

Kindkans

PrO