Arrangementencommissie

De arrangementencommissie valt onder het Samenwerkingsverband VO Deventer. In het kader van het passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid leerlingen met een extra ondersteuningsvraag te voorzien van een passend ondersteuningsarrangement. Dit gebeurt binnen de arrangementencommissie.

M.i.v. schooljaar 2020-2021 wijzigt de toewijzing van extra ondersteuning. Het aanvragen van arrangementen/extra ondersteuning verloopt niet meer via het samenwerkingsverband maar gebeurt rechtstreeks in afstemming met de vo-scholen.  

Momenteel zitten we in een overgangsfase en wordt er gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe werkwijze als het gaat om aanvragen van extra ondersteuning voor leerlingen. Hoe dit er in de praktijk exact uit komt te zien zal binnen afzienbare tijd duidelijk moeten worden. Daarna volgt nadere communicatie.

Aanmeldingsformulieren SWV VO Deventer

Onderstaande aanmeldingsformulieren kunnen tot nader order slechts gebruikt en ingediend worden ten behoeve van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO bij het samenwerkingsverband. 

Klik hier om het aanmeldingsformulier PO (BAO, SBO, SO) te downloaden

Klik hier om het aanmeldingsformulier VO en VSO te downloaden

Aanvragen verlenging TLV VSO

De procedure voor het aanvragen van een verlenging van een toelaatbaarheidsverklaring VSO blijft vooralsnog ongewijzigd.

Klik hier voor het aanvraagformulier verlenging toelaatbaarheidsverklaring VSO

Voorwaarde is dat er reeds eerder een toelaatbaarheidsverklaring VSO vanuit het samenwerkingsverband VO Deventer is afgegeven.