Kindkans

Het samenwerkingsverband VO Deventer heeft gekozen voor een digitaal systeem om leerlingen te volgen, te bespreken en te voorzien van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor vso en voor het toewijzen van arrangementen.

Kindkans is een webapplicatie. Hierdoor is Kindkans altijd bereikbaar via internet. De applicatie Kindkans kan probleemloos naast andere leerlingadministratiesystemen gebruikt worden. Leerlingen kunnen geïmporteerd worden via een CSV import. Gebruikers van SOMtoday en ParnasSys hebben een extra voordeel omdat deze systemen gekoppeld kunnen worden met Kindkans zodat leerlingen van daaruit kunnen worden aangemeld. 

Voor informatie over het systeem kunt u terecht bij het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer of op de website van Kindkans: www.kindkans.nl.

Klik hier voor de gebruikershandleiding