Aanmelden vanuit PO (Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs)

Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en school samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het moment dat het in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in groep 8 (april van dat schooljaar). Ouders vragen het advies aan bij de TLV-commissie, maar zij trekken samen op met de basisschool. In de praktijk coördineert de basisschool de aanvraag, maar ouders kunnen desgewenst ook zelf rechtstreeks advies vragen.

  • school en ouders vullen het aanmeldingsformulier in;
  • de TLV-commissie vraagt indien gewenst nadere informatie op over de leerling bij de basisschool en/of de ouders;
  • de leerling wordt besproken in de TLV-commissie;
  • ouders ontvangen schriftelijk het advies van de commissie; school ontvangt een kopie;
  • het advies van de TLV-commissie maakt deel uit van de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Het advies van de commissie wordt door de basisschool meegestuurd naar de school van aanmelding;
  • naast het advies vraagt de TLV-commissie ook toestemming van de ouders om een handelingsgericht advies op te stellen en dit advies door te geven aan de school van aanmelding;
  • als ouders het niet eens zijn met het advies van de TLV-commissie, dan kunnen zij ook elders advies vragen;
  • ouders melden hun kind aan bij de school van keuze en zijn niet verplicht het advies van de TLV-commissie te volgen;
  • het advies van de TLV-commissie is dus geen toelatingsbewijs, maar wordt meegestuurd bij de aanmelding op de nieuwe school.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze folder 'Voor een goede overstap'

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband VO Deventer. Dit kan door het contactformulier in te vullen, een mail te sturen naar secretariaat@vo-deventer.nl of te bellen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 0570-504692.