TLV-Commissie

De TLV-commissie valt onder het Samenwerkingsverband VO Deventer. In het kader van het passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid leerlingen met een extra ondersteuningsvraag te voorzien van een passend ondersteuningsarrangement. Dit gebeurt binnen de TLV-commissie.

 

Planning TLV-Commissie schooljaar 2018-2019