Klas met Expertise (KME)

Voor leerlingen die sociaal-emotionele of psychische problemen ervaren waardoor het lastig is om binnen een reguliere setting onderwijs te volgen bestaat er voor de onderbouw van het VMBO de Klas met Expertise (KME). De KME bevindt zich op De Marke Zuid.

Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gemaakt. Verder wordt aangesloten bij de leerlijnen van de leerwegen van De Marke.

In leerjaar 1 en 2 worden de theoretische vakken door een vaste groepsdocent gegeven en de praktijkvakken door vakdocenten.

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning bestaat uit begeleiding bij:

  • leren leren
  • leren taken uitvoeren
  • leren functioneren in sociale situaties
  • het ontwikkelen van persoonlijk toekomstperspectief

Er wordt gewerkt met kleine groepen van 12 tot 14 leerlingen en de groepen hebben een vaste mentor.             

Gewerkt wordt aan het afsluiten van het voortgezet onderwijs met een diploma op minimaal vmbo-niveau.

Na twee jaar KME stroomt de leerling door naar:

  • de reguliere basis-, kader- of theoretische leerweg binnen De Marke
  • de Plusklas Route naar een entree-opleiding