Brugklas met expertise

De klas is bedoeld voor leerlingen die met extra begeleiding een goede start willen maken in het regulier voortgezet onderwijs. Op het Slatink zijn in deze klas mentoren en docenten die gewend zijn te werken met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Brugklas

Doel
Het doel van deze klassen is leerlingen onderwijs op maat te bieden. Met behulp van extra begeleiding wordt de leerling voor zolang nodig begeleid om uiteindelijk een diploma te halen.

Doelgroep
De leerlingen in deze klassen zijn leerlingen die bij het volgen van onderwijs baat hebben aan meer contacttijd met een vaste docent, de mentor, in een aantal vaste lokalen binnen de school. Dit biedt rust, structuur en overzicht.

Benadering
De leerlingen volgen zoveel mogelijk vakken in vaste lokalen. Daarnaast is er de mogelijkheid op een vaste en rustige plek te pauzeren, bijvoorbeeld in het Expertisepunt. Op het moment dat leerlingen aangeven dat zij graag in de kantine pauzeren, dan is dit mogelijk. Bij aanvang wordt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld en een OPP (Ontwikkelings-Perspectief-Plan) gemaakt. Dit wordt na de eerste periode besproken en geëvalueerd met de ouders (en de leerling).

Wat heeft deze klas te bieden voor leerlingen?

  • Rust, regelmaat en structuur op het eigen niveau.
  • Een zoveel mogelijke vaste plek in een grotere school voor voortgezet onderwijs.
  • Een vast aanspreekpunt, de mentor, die dagelijks aanwezig is. De mentor biedt een passend pedagogisch klimaat.
  • Extra begeleiding, zoals een mentoruur en individuele gesprekken zodat er gewerkt kan worden aan persoonlijke doelen.
  • Een goede voorbereiding op het volgen van onderwijs.

Wat heeft deze klas te bieden voor ouders?

  • Intensief contact met de mentor.
  • Informatie over huiswerk en de planning op school.
  • Regelmatige informatievoorziening naar de ouders over bijzonderheden van de klas en nieuws uit de school.

Aanmelding voor deze klas
In samenwerking met de school van uw kind vraagt u advies aan bij de TLV-commissie van het samenwerkingsverband VO te Deventer. De TLV-commissie brengt vervolgens een advies uit en dit advies ontvangt u per brief. Daarna kunt u uw kind aanmelden bij deze klas in Het Slatink volgens de normale aanmeldingsprocedure van het Etty Hillesum Lyceum. 

Klik hier om de folder te downloaden