Ondersteuning

Basisondersteuning

Extra ondersteuning
Op dit moment zijn de ondersteuningsarrangementen in het regulier voortgezet onderwijs:
1.  begeleiding door het Expertisepunt (alle VO scholen)
2.  plaatsing in de brugklas met expertise (Het Slatink)
3.  plaatsing in de Plusklas (Arkelstein)
4.  plaatsing in de Reboundvoorziening (Intermetzo)

Zware ondersteuning