maandag 8 januari 2018

Marc van Rooden nieuwe directeur samenwerkingsverband VO Deventer

Het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Deventer heeft de heer drs. Marc van Rooden benoemd als directeur. De benoeming is ingegaan per 1 januari 2018. De heer Marc van Rooden is de opvolger van de heer Gijs van de Beek.

De heer van Rooden heeft ruime ervaring in het voortgezet onderwijs in uiteenlopende functies van adviseur, projectmanager en directeur. Hij richt zich vooral op het realiseren van veranderingen en het verbinden van partijen. Hij zoekt naar oplossingen met respect voor ieders waarden en heeft daarbij oog voor de verschillende belangen. Passend onderwijs is in zijn ogen niet alleen uitgaan van de mogelijkheden maar ook van het bieden van kansen aan leerlingen.

Het bestuur is ervan overtuigd dat de heer van Rooden als een gedreven directeur de verdere ontwikkeling van het passend onderwijs in Deventer, samen met de aangesloten scholen, zal vormgeven.

Marc van Rooden